Bc. Tomáš Kundrát

Bakalářská práce

Konzumní společnost a ideologie konzumu na finančních trzích

Consumption Society and Ideology of Consumption on Financial Markets
Anotace:
Svou práci jsem zaměřil na analýzu konzumu a konzumerismu současné společnosti, neboť oba fenomény vnímám jako definiční znaky dnešní doby. Je zaměřena na analýzu fungování konzumu a jeho promítání do finančních trhů. Definuje základní rysy konzumního chování a hledá podobné znaky chování na finančních trzích.
Abstract:
I focused my work on the analysis of consumption and consumerism of contemporary society, as both phenomena perceived as the characteristics of our time. It focuses on the analysis of the functioning of consumerism and its projection into the financial markets. It defines the basic features of consumer behavior and looking for similar features in the behavior of financial markets.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Urban, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Josef Dubský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS