Tereza Kalibová

Bakalářská práce

Analýza vlivu investic do lidského kapitálu na hospodářský růst

Analysis of the impact of investments in human capital on economic growth
Anotace:
Bakalářská práce analyzuje závislost hospodářského růstu na investicích do lidského kapitálu. Lidský kapitál je aproximován veřejnými a soukromými výdaji do zdraví a vzdělání a dalšími vybranými proměnnými. V první části práce se zabývám růstovými teoriemi, lidským kapitálem a investicí do jeho dvou hlavních forem, kterými jsou zdraví a vzdělání. Pohled na problematiku lidského kapitálu a jeho vlivu …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with dependence of economic growth on investment in human capital. Human capital is approximated by public and private spending on health and education and other selected variables. The first part of the work is focused on growth theories, human capital and investment in two major forms of human capital which are health and education. The view of human capital and its impact …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2018
  • Vedoucí: Zdeněk Chytil
  • Oponent: Jan Babin

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72007

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomie