Ing. Lucie Morávková

Bakalářská práce

Le langage du rap et la langue parlée des jeunes : étude contrastive

The Rap Language and the Spoken Language of Young People : contrastive study
Abstract:
The bachelor thesis „Le langage du rap et la langue parlée des jeunes : étude contrastive“ compare two phenomenos of these days in France: the rap and the language of young people. In the theoretical part, we were interested in the social meaning of Ferdinand de Saussure´s definition of language. We talked about history and today´s use of French rap, language of young people and its environment and …více
Abstract:
Bakalářská práce na téma „Le langage du rap et la langue parlée des jeunes : étude contrastive“ porovnává dva současné fenomény francouzského jazyka: rap a jazyk mladých. V teoretické části jsme se zabývali sociálním aspektem definice jazyka od Ferdinanda de Saussura, historií a jazykovým uplatněním francouzského rapu, jazykem mladých a jeho prostředím a lexikografickým podložením vybraných spojení …více
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Petr Vurm, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Francouzský jazyk a literatura