Bc. Jakub Hrabal

Diplomová práce

Maastrichtská kritéria nominální konvergence pro vstup do eurozóny

Maastricht nominal convergence criteria for euro entry
Anotace:
Diplomová práce se zabývá Maastrichtskými konvergenčními kritérii. Teoretická část se zabývá jejich historickým vývojem a charakteristikou. Praktická část se zaměřuje na právní úpravu, realizaci a kritiku jak v České republice, tak i dalších zemích Evropy, a to především na jejich srovnání. Evropské státy jsou ve své podstatě velice různorodé a je velice obtížné tuto problematiku srovnávat v toku času …více
Abstract:
This thesis deals with the Maastricht convergence criteria. The theoretical part deals with their historical development and characteristics. The practical part focuses on legislation, implementation and criticism in the Czech Republic and other European countries and especially on their comparison. European countries are inherently very different and it is very difficult to compare these problems …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.
  • Oponent: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní