PhDr. Tereza Staňková

Diplomová práce

Retribuční versus utilitární postoj k trestu v Dánsku a České republice

Retributive versus utilitarian attitude to punishment in Denmark and the Czech Republic
Anotace:
Tato práce si klade za cíl zjistit, jestli se liší dánská a česká populace v různých ospravedlnění trestu v trestněprávním kontextu. Výzkum zahrnuje tři teorie trestu - retribuční (cílem je odplata za zločin), eliminační (cílem je izolace pachatele) a odstrašující (cílem je odstrašení pachatele). Teoretickým východiskem pro rozdíl v postoji k trestu je odlišnost české a dánské společnosti ve vybraných …více
Abstract:
The thesis aims to find out whether the Danish and Czech populations differ in preference of justifications of punishment in a criminal context. The research included three theories of punishment – retribution, incapacitation and deterrence. The theoretical background for the difference in attitudes to punishment was the difference of Czech and Danish society particularly in regards social aspects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.
  • Oponent: Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta