Bc. Iveta Kupková

Bachelor's thesis

Bezpečnostná politika Front National

Security Policy of the Front National
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to analyze the security policy of the French party Front National by means of a critical discourse analysis. Security policy is divided into three areas: defence, internal security and immigration. Each area will include an examination of party‘s programs to define the main goals of security policy, a comparison of Front National‘s commitments from years 2011 and 2017 …more
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce je analyzovať bezpečnostnú politiku francúzskej strany Front National pomocou kritickej diskurzívnej analýzy. Bezpečnostná politika je rozdelená do troch oblastí - obrana, vnútorná bezpečnosť a imigrácia. Každá oblasť bude obsahovať skúmanie programov strany na určenie hlavných cieľov bezpečnostnej politiky, porovnanie záväzkov Front National z rokov 2011 a 2017 na odhalenie …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2017
  • Supervisor: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Miroslav Návrat

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií