Ivana Hlobilová

Bakalářská práce

Příčiny a negativní důsledky alkoholismu žen v rodinách

The Causes and Negative Consequences of Alcoholism in Women in Families
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou alkoholismu, zejména alkoholismem žen v naší společnosti. Náš životní styl se v posledních letech změnil a to přináší určité problémy a zátěžové situace, se kterými se musí současná rodina potýkat. Přibývá osob závislých na alkoholu, především mezi ženami. Teoretická část definuje rodinu, její funkce a blíže se zabývá závislostí na alkoholu, příčinami vzniku …více
Abstract:
The thesis deals with the issue of alcoholism, especially women alcoholism in our society. Our lifestyle has changed a lot recently and this brings about certain problems and stressful situations which a current family has to contend with. The number of people addited to alcohol has risen rapidly, especially among women. The theoretical part defines family, its function and it deals closely with alcohol …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zveřejnit od: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hlobilová, Ivana. Příčiny a negativní důsledky alkoholismu žen v rodinách. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika