Bc. Michal Moudrý

Diplomová práce

Vnitřní hrozby pro informační bezpečnost organizace

Insider threats and information security in organizations
Anotace:
Diplomová práce se věnuje vnitřním hrozbám neboli insider threats jako stále významnějšímu zdroji narušení informační bezpečnosti organizace jakéhokoliv typu. Insider threats jsou definovány a jsou vymezeny způsoby jejich projevů a zároveň možné formy nežádoucích dopadů pro organizaci. Zvláštní pozornost je věnována specifikaci fenoménu sociálního inženýrství a jeho formám. Na základě nejlepší praxe …více
Abstract:
The master thesis focuses on insider threats, as an increasingly important source of information security breaches for any type of organization. Insider threats are defined, as well as the ways in which they manifest themselves and the possible forms of unfavourable effects for an organization.Special attention is devoted to the specification of the social engineering phenomenon and its forms. Based …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2019
  • Vedoucí: prof. Ing. Jiří Urbánek, CSc.
  • Oponent: Mgr. Vladimír Oliberius

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní