Bc. Radka Ledecká, DiS.

Bakalářská práce

Komunikace neziskových organizací s veřejností

Communication of non-profit organizations with the public
Anotace:
Práce se zabývá definicí odborných pojmů a komunikačními přístupy neziskových organizací s veřejností. V praktické části je charakterizováno prostředí dvou neziskových organizací a dvou nadací s odlišným zaměřením činnosti. Cílem práce je návrh vhodných nástrojů komunikace, které povedou k nastartování procesů zajišťujících zlepšení informovanosti veřejnosti o neziskových organizacích. K dosažení cíle …více
Abstract:
The thesis is focused on definition of technical concept and communication techniques of non-profit organization with general public. In the practical part of work there is characteristic of two non profit organization and two foundation with different activity. The aim of the thesis are suggestions of communication techniques to start processes which will lead to improvement of general public awareness …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Pavla Varvažovská, Ph.D.
  • Oponent: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní