Bc. Monika Frčková

Diplomová práce

Ekonomický dopad zavedenia elektronického mýta na súkromné spoločnosti SR

The economic impact of the introduction of electronic tolls to the private company SR
Abstract:
The aim of the Thesis is to compare and quantify the impact of electronic toll on the company D.K.C., spol. s r.o. Comparison of individual toll rates for motorways, expressways and 1st class roads. Data processing by comparison of individual years and drawing conclusions and recommendations.
Abstract:
Cieľom práce bude porovnať a vyčísliť dopad zavedenia elektronického mýta na spoločnosť D.K.C., spol. s.r.o. Porovnanie jednotlivých sadzieb mýtneho na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách prvej triedy. Spracovanie údajov kooperáciou jednotlivých rokov a vyvodenie záverov a odporúčaní
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Pavel Ceniga, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance

Práce na příbuzné téma