Theses 

Politický marketing při první přímé volbě prezidenta České republiky – Ing. Petra Šantorová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Ing. Petra Šantorová

Bakalářská práce

Politický marketing při první přímé volbě prezidenta České republiky

Political Marketing Used for the 1st Direct Presidential Election in the Czech Republic

Anotace: Tato bakalářská práce se věnuje problematice politického marketingu a jeho využití v první přímé volbě prezidenta České republiky 2013. Cílem této práce je zmapovat jednotlivé volební strategie dvou silných kandidátů Karla Schwarzenberga a Miloše Zemana a politického nováčka Vladimíra Franze. Teoretická část je zaměřena na politický marketing, jeho vývoj a marketingový mix. Dále se zabývá dvěma důležitými modely - Jennifer Lees-Marshmentové a Bruce I. Newmana. Praktická část obsahuje charakteristiku kampaní jednotlivých kandidátů, nástrojů a metod, které využili k získání voličů. Tato část, společně s uvedenými přílohami, přinese úplný pohled na použité marketingové nástroje jednotlivých kandidátů.

Abstract: The theoretical part focuses on political marketing, its development and marketing mix. It also examines two important models - Jennifer Lees-Marshment and Bruce I. Newman. The practical part deals with the characteristics of the campaigns of individual candidates, tools and methods that they used to gain voters. This part together with the appendices should contribute to a better understanding of marketing tools used by individual candidates. This thesis is dedicated to the issue of political marketing and its use in the first direct election of the President of the Czech Republic in 2013. The objective of this paper is to map out the electoral strategies of two strong candidates Karel Schwarzenberg and Milos Zeman a and political newcomer Vladimir Franz.

Klíčová slova: Politický marketing, prezidentské volby 2013, Jennifer Lees-Marshmentová, model, model Bruce I. Newmana, nástroje politického marketingu, Political marketing, presidential elections 2013, Lees-Marshment model, Bruce I. Newman’s political marketing model, political marketing instruments

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Adolf Vodrážka
  • Oponent: PhDr. Marek Matějka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 11:23, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz