Bc. Pavel TOMAN

Master's thesis

Stanovení uhlovodíků C10-C40 v půdách kontaminovaných ropným znečištěním pomocí plynové chromatografie s plamenově-ionizačním detektorem (GC-FID)

Determination of Hydrocarbon Index of C10-C40 by GC-FID in soil with crude oil pollution
Abstract:
V předkládané práci byl pomocí plynové chromatografie sledován obsah uhlovodíků C10 C40 v půdách kontaminovaných ropným znečištěním po cílených sanačních zásazích. Půdy s vysokou koncentrací starého ropného znečištění byly ošetřeny kombinací abiotické oxidace a následné biodegradace po přídavku mikroorganismů degradujících ropné uhlovodíky. Po 50 dnech byly odebrány vzorky, provedena extrakce rozpouštědlem …more
Abstract:
In the diploma thesis the Hydrocarbon Index expressed as the content of C10 - C40 by GC-FID in soil with crude oil pollution after bioremediation procedure was monitored. High concentrations of old petroleum pollution were treated by combination of abiotic oxidations followed by biodegradation. After 50 days the samples were collected, extracted and analysed for determination of C10-C40 content by …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 11. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 1. 2015
  • Supervisor: doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

TOMAN, Pavel. Stanovení uhlovodíků C10-C40 v půdách kontaminovaných ropným znečištěním pomocí plynové chromatografie s plamenově-ionizačním detektorem (GC-FID). Ústí nad Labem, 2014. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí