Mgr. Eva Sůvová

Master's thesis

Možnosti a dopady využití flexibilních pracovních režimů pro účely personálního marketingu

Possibilities and Impacts of Use of Flexible Forms of Work for HR Marketing Purposes
Abstract:
Diplomová práce se zabývá flexibilními pracovními režimy a možnostmi jejich využití z pohledu zaměstnavatelů. Autorka si klade za cíl zjistit, jaké jsou možnosti a dopady využití flexibilních pracovních režimů pro účely personálního marketingu zaměstnavatele. V teoretické části jsou vymezeny základní teoretické přístupy a pojmy týkající se problematiky flexibilních pracovních režimů a personálního …more
Abstract:
The diploma thesis focuses on flexible forms of work and their utility for employers. The author’s aim is to find out possibilities and impacts of use of flexible forms of work in HR marketing strategy and activities of employer. The theoretical part presents basic theoretical concepts and terms related to the topic of flexible forms of work and HR marketing. The research was conducted as a semistructured …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2013
  • Supervisor: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Alena Lubasová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií