Mgr. Eva Sůvová

Master's thesis

Možnosti a dopady využití flexibilních pracovních režimů pro účely personálního marketingu

Possibilities and Impacts of Use of Flexible Forms of Work for HR Marketing Purposes
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá flexibilními pracovními režimy a možnostmi jejich využití z pohledu zaměstnavatelů. Autorka si klade za cíl zjistit, jaké jsou možnosti a dopady využití flexibilních pracovních režimů pro účely personálního marketingu zaměstnavatele. V teoretické části jsou vymezeny základní teoretické přístupy a pojmy týkající se problematiky flexibilních pracovních režimů a personálního …viac
Abstract:
The diploma thesis focuses on flexible forms of work and their utility for employers. The author’s aim is to find out possibilities and impacts of use of flexible forms of work in HR marketing strategy and activities of employer. The theoretical part presents basic theoretical concepts and terms related to the topic of flexible forms of work and HR marketing. The research was conducted as a semistructured …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedúci: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Alena Lubasová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií