Bc. Tereza Dvořáčková

Diplomová práce

Současné dopady socialistické industrializace v České republice

Current impacts of socialistic industrialization in the Czech Republic
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Současné dopady socialistické industrializace v České republice“ je analýza vybraných dopadů socialistické industrializace v historickém kontextu. První část práce je zaměřena na výklad historického vývoje industrializace v českých zemích. Vývoj průmyslu je zde uveden do kontextu v jednotlivých historických obdobích až do současnosti, důraz je kladen na období socialismu …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Current impacts of socialistic industrialization in the Czech Republic” is to analyze selected impacts of socialist industrialization in the historical context. The first part of the thesis deals with explanation of historical progress of the industrialization in the Czech Lands. The industrial progress is introduced in context of particular historical periods till …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Veronika Šranková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa

Práce na příbuzné téma