Bc. Adéla Kroupová

Diplomová práce

Environmentální a lokálně - ekonomické aspekty rychlého občerstvení a běžné restaurace na Brněnsku: případová studie

Environmental and local-economic aspects of a fast - food restaurant of a classic restaurant in the Brno region: a case study
Anotace:
Práce se zaměřila na srovnání rychloobslužné restaurace McDonald´s v Brně a běžné restaurace na Brněnsku z hlediska environmentálních a lokálně-ekonomických souvislostí. Srovnala v obou provozech původ vybraných surovin pro přípravu pokrmů a zjišťovala, jací existují potencionální dodavatelé těchto surovin jednak v regionu a jednak na území České republiky. Dále se zaměřila na míru recyklace odpadů …více
Abstract:
The thesis deals with the comparison of a self-service restaurant McDonald’s in Brno and an ordinary restaurant in the Brno-region from the point of view of environmental and locally economic relationships. In both plants, it compared the origins of chosen materials for the preparation of foods and it was finding out what potential suppliers of the materials exist both in the region and in the Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Naděžda Johanisová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Labohý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií