Bc. Lenka Zápařková

Bakalářská práce

Informovanost matek o rakovině děložního čípku a prevenci tohoto onemocnění

Mothers' awareness about cervical cancer and prevention of this disease
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou informovanosti žen o nádorovém onemocnění děložního čípku a jejich informovanosti o možnostech prevence. Tato práce se skládá ze dvou částí, a to části teoretické a praktické. V teoretické části je rozebírána charakteristika papillomavirů, prekancerózy, patologie maligních tumorů, cytologie, kolposkopie. Dále je v této části rozebírána prevence a možnosti …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with problem of women’s knowledge of carcinoma of uterine cervix and their knowledge of prevention possibilities. This thesis consists of two parts; the first one is theoretical part and the second one is practical. In the theoretical part the characteristics of papillomaviruses, precanceroses, patology of malignant tumours, cytology, and colposcopy are discussed. In this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra