Ota Pichl

Bakalářská práce

Webová aplikace pro zpřístupnění metod porovnávání ontologií

Web interface for ontology similarity measures
Anotace:
V současné době dochází ke značnému rozvoji sémantického webu. Myšlenka sémantického webu je spojená s informatickými ontologiemi, pomocí kterých lze popisovat znalosti nacházející se na internetu. Ontologie pak umožňují sémantické anotování znalostí a dat. Tato práce se zaměřuje především na porovnávání ontologií, čímž se rozumí určování jejich podobnosti či rozdílnosti. Výpočet těchto podobností …více
Abstract:
Semantic Web is one of the most recent topics on the internet. The idea of Semantic Web is associated to informatics ontologies which can provide features for description of web knowledge. Ontologies than bring the feature of semantic annotation for data and knowledge on the internet. This work is focused on comparison of ontologies and determination of their similarity or dissimilarity. Determination …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2011
  • Vedoucí: Ondřej Zamazal
  • Oponent: Vojtěch Svátek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/27312

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika

Práce na příbuzné téma