Sena Afua Adevor

Diplomová práce

Determinants of labor market and unemployment in Ghana

Determinants of labor market and unemployment in Ghana
Anotace:
Tato práce zkoumala vliv mzdy a vzdělávání jako faktorů nezaměstnanosti v roce 2008 v Ghaně. Údaje pro tuto studii byly získány ze Světových indikátorů rozvoje a rovněžz průzkumu životních standardů Ghany. Zahrnovaly období let 1990 až 2016, protože to byloobdobí, ve kterém byly k dispozici požadované údaje pro proměnné. Ve studii byl užitpro analýzu vektorový autoregresivní model (VAR). Volba modelu …více
Abstract:
This thesis investigated the impact of wages and education as determinants of unemployment in Ghana. The data for the study was obtained from the World Development Indicators and also from the Ghana Living Standards Survey. It covered the period 1990 to 2016 because this was the period in which the required data for the study variables were available. The study employed a Vector Autoregressive (VAR …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Economics and Management / Business Economics and Management

Práce na příbuzné téma