Adam Bukovjan

Diplomová práce

Komunikační sběrnice pro elektrické pohony

Communication Bus for Electrical Drives
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá popisem komunikačních sběrnic, používaných v technice elektrických pohonů. V práci jsou popsány funkce, požadavky, vlastnosti, provedení a použití nejpoužívanějších komunikačních sběrnic pro pohonné systémy. Zejména pro pohonné systémy s frekvenčním měničem Siemens Sinamics S120 s řídící jednotkou CU320-2 DP, který jsem v práci popsal a uvedl jeho komunikační možnosti …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the description of communication systems used in the technique of electric drives. The thesis describes the functions, requirements, properties, execution and use of the most widely used communication systems for drive systems. Especially for drive systems with frequency converter Siemens SINAMICS S120 with control unit CU320-2 DP, which I described at work and said its …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Václav Sládeček
  • Oponent: Petr Palacký

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Elektronika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.