Bc. Markéta CELEROVÁ

Bakalářská práce

Znalosti předškolních dětí a dnešní životní styl

Knowledge of Preschool Children and Today´s Lifestyle
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku: Znalosti předškolních dětí a dnešní životní styl. Cílem práce je, při využití standardizovaného testu znalostí předškolních dětí, identifikovat oblasti, ve kterých může docházet k výkyvu ve výkonu, který by měl souvislost s jinými proměnnými životního stylu. Jedná se zejména o populární teorie o množství stimulace dětí vhodnými podněty, dále sledovaná …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of Knowledge of preschool children and today's lifestyle. With the use of standardized test examining knowledge of preschool children, this thesis aims to identify the areas in which deviation in children's performance related to other lifestyle variables may occur. This mainly includes the well-known theories concerning the degree of children's brain stimulation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Radim Badošek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CELEROVÁ, Markéta. Znalosti předškolních dětí a dnešní životní styl. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta