Mgr. Marcela Krajčová

Bakalářská práce

Operační program Rozvoj lidských zdrojů a jeho využití krajskými úřady v ČR

Operational program Human resources development and its use by the regional authorities in the Czech Republic
Anotace:
Předmětem bakalářské práce Operační program rozvoj lidských zdrojů a jeho využití krajskými úřady v ČR je charakteristika Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a jeho provázanost s Evropským sociálním fondem, který slouží k financování realizovaných projektů. Práce v úvodní části krátce seznamuje s významem lidských zdrojů jak na celostátní tak na regionální úrovni a možnostmi financování rozvoje …více
Abstract:
The subject of my bachelor study „The Operational program Human resources development and its use by the regional authorities in the Czech Republic“ is characteristic of Operational program Human resources development and its connection with European Social Fund, by which supported projects are financed. The first part of the work gives a few information about the importance of human resources at national …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Bc. David Póč
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta