Mgr. Jana Příkaská

Bakalářská práce

Hodonín v období nacistické okupace 1939-1945

Hodonín during the Nazi Occupation in 1939-1945
Anotace:
Práce pojednává o historii města Hodonín s důrazem na léta nacistické okupace 1939-1945. V práci je také nastíněn historický vývoj města do roku 1938, přičemž největší důraz je kladen na vývoj za první republiky. Cílem práce je zachytit politický vývoj také z pohledu každodennosti a především zmapovat život hodonínských občanů a hodonínské židovské menšiny. Práce také popisuje zlomové události, které …více
Abstract:
The theme of bachelor thesis is history of Hodonín with accent to period of nazi ocupation from 1939 to 1945. Work also includes historical development of city to year 1938 and the greatest emphasis is put on development during the perion of first republic. Aim of the work is to describe political development from the perspective of everyday life and cover the life of citizens of Hodonín including …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta