Radek Zika

Diplomová práce

Shlukování pomocí reprezentantů pro velká data

Representative-based Clustering for Big data
Anotace:
Cílem této práce je realizace vybraného shlukovacího algoritmu a následná úprava pro zpracování rozsáhlých dat. V rámci této práce byl realizován algoritmus CLARANS a to v podobě vhodné pro paralelní zpracování na grafické kartě a to za použití architektury CUDA. Práce uvádí teoretické základy týkající se shlukování a to včetně řešení problémů spojených se zpracováním rozsáhlých dat. Nad výslednou …více
Abstract:
The aim of this study is realization of selected clustering algorithm and subsequent adjustment for big data processing. In this study CLARANS algorithm was implemented in form suitable for parallel processing on a graphic card using the CUDA architecture. The study presents theoretical foundations regarding clustering, including solving difficulties related to the processing of big data. Above the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Jan Platoš
  • Oponent: Pavla Dráždilová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika