Linda Kovářová

Bakalářská práce

Provoz hotelu

Hotel operation
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o provozu konkrétního ubytovacího zařízení v Praze, hotelu Olšanka. V teoretické části se práce zabývá službami, konkrétně službami poskytovanými v rámci hotelu, jako jsou služby ubytovací, stravovací, kongresové a další specifické pro hotelové provozy. Dále je zde popsána na základě odborné literatury, jaké druhy organizačních struktur se uplatňují v rámci hotelového provozu …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the operation of particular accommodation in Prague, Hotel Olšanka. The theoretical part of the thesis deals with services, namely services provided within the hotel, such as accommodation services, catering, conference and other specific hotel operations. Also described herein is based on the scientific literature, what types of organizational structures applied within the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Blanka Zimáková
  • Oponent: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze