Bc. Julie BOUDOVÁ

Diplomová práce

Mazel domácí. Výtvarný projekt pro mladší školní věk.

Home PET. Art education project for primary school age.\nl (practical-theoretical thesis)
Anotace:
Diplomová práce na téma mazel domácí obsahuje výtvarné přístupy, které vedou žáky k citlivému a uvědomělému chování ke zvířatům. Teoretická část představuje zobrazování zvířete v dějinách výtvarného umění a možnosti zapojení zvířecí tematiky do rámcového a školního vzdělávacího programu základních uměleckých škol. Dále se práce věnuje vztahu dětí a zvířat a léčebné moci zvířat. V práci je pojednáváno …více
Abstract:
This diploma thesis on the topic Home Pet contains art approaches that lead students to a sensitive and conscious behaviour towards animals. The theoretical part presents imaging of an animal in the history of art and possibilities of involvement of the animal themes to Framework Education Programme and School Education Programme for Elementary Art Schools. The thesis also focuses on the relationship …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2016
Zveřejnit od: 26. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BOUDOVÁ, Julie. Mazel domácí. Výtvarný projekt pro mladší školní věk. . Č. Budějovice, 2016. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 26. 4. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / VVn-OVan

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses ov08no ov08no/2
27. 4. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
27. 4. 2016
Bulanova, L.
28. 4. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.