Bc. Luboš Flídr

Diplomová práce

Pracovní listy pro přezkoušení příslušníků HZS ČR

Worksheets for the examination of the members of the HZS CR
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vzděláváním výjezdových hasičů Hasičského záchranného sboru České republiky se zaměřením na roční přezkoušení. V diplomové práci je popsán legislativní rámec znalostí a dovedností, které musí splňovat každý výjezdový hasič Hasičského záchranného sboru České republiky. Zjištění aktuálního stavu přípravy na roční přezkoušení jednotlivých stanic Hasičského záchranného sboru České …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the training of fire extinguishers of the Fire Rescue Service of the Czech Republic with a focus on annual examination. The diploma thesis describes the legislative framework of knowledge and skills that must be fulfilled by each extinguishing fireman of the Fire Rescue Service of the Czech Republic. Determination of the current state of preparation for annual inspection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová
  • Oponent: prof. Ing. Dušan Vičar, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta