Bc. Jan Fridrichovský

Bakalářská práce

Nezaměstnanost mladých lidí a úspěch extremistických a populistických stran v Evropě

Youth unemployment and success of extremist and populist parties in Europe
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Nezaměstnanost mladých lidí a úspěšnost extremistických a populistických stran v Evropě“ je rozbor faktorů, které ovlivňují úspěšnost extremistických a populistických stran se zaměřením na mladé lidi do 25 let a jejich ohrožení nezaměstnaností. První část práce popisuje fenomén vysoké míry nezaměstnanosti mladých lidí v Evropě a jeho příčiny. Ve druhé části jsou nastíněna …více
Abstract:
The subject of the submitted bachelor thesis “Youth unemployment and success of extremist and populist parties in Europe“, is the analysis of factors determining the success of extremist and populist parties with emphasis on young people under 25 years and the threat of unemployment they are facing. The first part of the thesis describes the high youth unemployment phenomenon in Europe and its determinants …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Ing. Jitka Doležalová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Hana Lipovská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta