Lucie BREBURDOVÁ

Bakalářská práce

Využití nordic walking v léčbě kardiovaskulárních onemocnění

Nordic walking uses in the treatment of cardiovascular disease
Anotace:
Práce je zaměřena na využití nordic walking u kardiovaskulárních onemocnění a je členěna na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsány druhy kardiovaskulárních onemocnění, včetně rizikových faktorů, informace o nordic walking, jeho historii, vhodných pomůckách k němu určených, technice provedení, prostředí a o akcích spojené s touto aktivitou. V praktické části jsou uvedeny cíle …více
Abstract:
The thesis is concentrated to use of nordic walking by cardiovascular diseases and it´s itemized to the theoretical and the practical part. In the theoretical part are described the kinds of cardiovascular diseases, including dangerous factors, the information about nordic walking, its history, proper tools which set to it, the technique of practising, surroundings and actions connected with this activity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2011
Identifikátor: 37395

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Poková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BREBURDOVÁ, Lucie. Využití nordic walking v léčbě kardiovaskulárních onemocnění. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií