Bc. Pavla Chmelková

Bakalářská práce

Česká společnost a neziskové organizace

Czech company and unprofitable organization
Anotace:
Práce je zaměřena na problematiku postavení neziskových organizací v české společnosti. Pozornost je pak soustředěna na práci neziskové organizace STŘED, z. ú. (Sdružení třebíčských dobrovolníků). Dotazníkové šetření mezi studenty občanské výchovy sleduje vztah mladých lidí k dobrovolnické práci a k neziskovým organizacím.
Abstract:
This work is focused on non-profit organisations and its problematic position in Czech society. The attention is mainly focused on a work of non-profit organizations STŘED, z. ú. (Association of volunteers from the city Trebic). Questionnaire survey, concentrated on students majoring in Civics, tracks the relationship of young people with voluntary work and with non-profit organisations.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc.
  • Oponent: PhDr. Radovan Rybář, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta