Eliška Štěpinová

Bakalářská práce

Daňová evidence a její uplatnění u individuálního podnikatele s řemeslnou živností

Tax records and their use by individual entrepreneurs with skilled trades
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku daňové evidence u individuálního podnikatele, konkrétně podnikatele s řemeslnou živností. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část je teoretická a vymezuje základní pojmy a povinnosti podnikatele, obsahuje úvodní poznámky k daňové evidenci, k jejímu obsahu a formě, k evidenci příjmů a výdajů, majetku a závazků jako součásti daňové evidence …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on tax records for an individual entrepreneur, specifically entrepreneur with skilled trades. The work is divided into two main parts. The first part is theoretical and defines basic terms and obligations of businesses, contains an introductory note to the tax records for its content and form for recording income and expenditure, assets and liabilities as part of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedoucí: Jan Molín
  • Oponent: Vladimír Králíček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32867