Theses 

Human Resources Information System Analysis – Dagmar Krulíková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Dagmar Krulíková

Master's thesis

Human Resources Information System Analysis

Analýza informačních systémů pro účely HR

Abstract: "Jedna z největších a dlouhotrvajících investic společnosti je investice do zaměstnanců. Jsou-li správně řízeny, mohou tyto investice být zdrojem inovace a růstu, konkurenční výhody a předzvěstí přední pozice na trhu. "[7] Diplomová práce je zaměřena na analýzu oblasti řízení lidských zdrojů, strukturu a požadavky na personální informační systém, který tuto oblast zaštítí jako celek. Popisované systémy a řešení jsou zobecněním teoretických a praktických zkušeností autora s konkrétním HR informačním systémem. V práci jsou definovány požadavky na obecný koncept HR IS. Práce popisuje a srovnává dvě řešení OKbase a HR modul SAP s příklady dalších očekávaných inovací a obsahuje také poznámky k legislativním vlivům na HR IS.

Abstract: One of the biggest and prolonged capital assets of society is investment in staff. If they are managed in the right way, these investments can be the source of innovation and growth, competitive advantage and previsions of leading position in the market. Viz.[7] This Diploma thesis is aimed on the analyses of the human resources management, structure and demands on the personal information system, which solves this area as a whole. Described systems and solutions are generalization of the author's theoretical and practical experiences with particular human resources information system. There are defined the demands on common concept of HR IS. In this diploma thesis you can find the description

Keywords: komplexní řešení, lidské zdroje, personální informační systémy

Keywords: human resources, human resources information systems, complex solution

Language used: English

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 2. 2009
  • Supervisor: Vlasta Střížová
  • Reader: Ludmila Třeštíková

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/7863


Go to top | Current date and time: 19/4/2019 14:40, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz