Ing. Alžběta Kokaislová

Disertační práce

Study of temperature dependence of surface-enhanced vibrational spectra and their use for reliable detection of organic analytes

Studium teplotní závislosti povrchem zesílených vibračních spekter a jejich využití pro spolehlivou detekci organických analytů či biomolekul
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2016

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu

Vysoká škola chemicko-technologická

Fakulta chemicko-inženýrská

Doktorský studijní program:
Chemie (čtyřletá)

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.