Alžběta Omelková

Bakalářská práce

Selected Barriers in Intercultural Business Communication

Selected Barriers in Intercultural Business Communication
Abstract:
The bachelor thesis deals with intercultural communication, characteristics of three selected countries from the point of view of culture and communication and communication barriers in business negotiations between these countries. The thesis is divided into two parts. The theoretical part is divided into six chapters, which define the basic concepts of intercultural psychology, intercultural communication …více
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá interkulturní komunikací, charakteristikou tří vybraných zemí z pohledu kultury a komunikace a komunikačními překážkami při obchodním jednání mezi těmito zeměmi. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se člení na šest kapitol, které vymezují základní pojmy interkulturní psychologie, interkulturní komunikace a charakterizují vybrané státy. Praktická část dále zkoumá …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Dagmar Weberová, Ph.D., MBA

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Omelková, Alžběta. Selected Barriers in Intercultural Business Communication. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe