Bc. Jindřich Polonyi

Diplomová práce

Marketingová strategie společnosti Nissan na ruském trhu

Nissan's marketing strategy on the Russian market
Anotace:
Diplomová práce se zabývá mezinárodním obchodem a vstupem společnosti Nissan Manufacturing Rus na ruský trh a posílení její pozice na tomto trhu. Tato diplomová práce byla vybrána z důvodu aktuálnosti konkrétní problematiky. Cílem diplomové práce je na základě vlastních marketingových návrhů a doporučení udržet a posílit pozici společnosti Nissan na ruském trhu, tak aby byla společnost konkurenceschopná …více
Abstract:
The thesis deals with international trade and the entry of Nissan Manufacturing Rus into the Russian market and strengthening its position on this market. This thesis was selected because of the timeliness of the specific issue. The aim of the thesis is based on its own marketing proposals and recommendations to maintain and strengthen Nissan's position on the Russian market, so that the company is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Amler
  • Oponent: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní