Bc. Stanislava Čavojská

Diplomová práce

Vplyv reklamy na deti

Effect of advertising on children
Abstract:
A Master’s thesis "The impact of advertising on children" in the theoretical part deals with the concept of advertising, which relies on definitions from different authors. The thesis focuses on history of advertising in the U.S., Russia, but also in Czechoslovakia until its disintegration. Chapter is devoted to the types of advertising that is used today, namely, magazines, newspapers, radio, television …více
Abstract:
Diplomová práce „Vplyv reklamy na deti“ sa v teoretickej časti zaoberá pojmom reklama, kde sa opiera o definície od rôznych autorov. Ďalej sa venuje histórii reklamy jednak v USA, Rusku, ale tiež v Československu, až do jeho rozpadu. Kapitola je venovaná aj typom reklamy, ktoré sa dnes využívajú, a to, časopisy, noviny, rozhlas, televízia a internet. Ďalej sa zaoberá osobnosťou dospievajúceho z hľadiska …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Korcová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta