Theses 

Návrh a posouzení konstrukce dřevostavby rodinného domu – Bc. Radka Skřivánková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Radka Skřivánková

Diplomová práce

Návrh a posouzení konstrukce dřevostavby rodinného domu

Design and assesment of construction of wooden building one-family house

Anotace: Tato práce je zaměřena na návrh a posouzení konstrukce dřevostavby rodinného domu. Jedná se o stavbu rámové konstrukce s difúzně otevřenou skladbou obvodového pláště. Z počátku práce je nastíněna daná problematika a použitý konstrukční systém. Dále jsou navrženy možné alternativy skladeb obvodové stěny a je vybrána nejvhodnější varianta z hlediska tepelně technického posouzení. Posouzení je provedeno z pohledu dosažené hodnoty součinitele prostupu tepla, tak aby splňovalo požadavky pro nízkoenergetické domy. Následně je s vybranou skladbou obvodové stěny uvažováno v návrhu rodinného domu.

Abstract: This work is focused on a design and assessment of construction of wooden building family house. It is a building of frame construction with diffusion open structure of perimeter shell. At the beginning of work is sketch given issue and used construction system. After that are designed possible alternative structures of perimeter wall and its chosen the most eligible option from the point of view thermal technical appraisal. The appraisal is executed from the point of view achieved value thermal transmittance, so it met the requirements low-energies buildings. The chosen structure of perimeter wall is subsequently considered in design of family house.

Klíčová slova: rodinný dům, dřevostavba rámová konstrukce, difúzně otevřená skladba obvodového pláště, součinitel prostupu tepla, nízkoenergetická stavba

Keywords: one-family house, wooden building of frame constructionwooden building of frame construction, difussion open structure of perimeter shell, thermal transmittance, low-energy building

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Dr. Ing. Zdeňka Havířová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://is.mendelu.cz/zp/56396/priloha/46094 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/56396/priloha/46095 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/56396 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/56396/priloha/46091 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/56396/priloha/46092 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/56396/priloha/46093 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
appendix appendix
appendix appendix
thesis thesis
appendix appendix
appendix appendix
appendix appendix
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 17:03, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz