Týna Kišová

Bakalářská práce

Drogová kriminalita mladistvých na území Libereckého kraje

Drug-related crime of juveniles in Liberec region
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou drog, jejich užíváním mladistvými, včetně kriminální činnosti, kterého se v souvislosti s potřebou obstarat si drogu mohou mladiství dopouštět. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce obsahuje informace o drogové kriminalitě mladistvých, charakterizuje vybrané pojmy a řeší protidrogovou politiku a prevenci. Praktická část …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of drugs, their use by juveniles, including criminal activity, which can be committed by juveniles in connection with the need to obtain a drug. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part of the thesis contains information on juvenile delinquency, characterizes selected terms and deals with drug policy and prevention. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Daniš
  • Oponent: PhDr. Mgr. Karel Locker

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnostní management v regionech / Bezpečnostní management v regionech