Bc. Tomáš Smetana

Master's thesis

Inovační management v globálním a lokálním prostředí

Innovation management in the global and local area
Abstract:
Diplomová práce se zabývá inovačním managementem v lokálním a globálním prostředí. V teoretické části jsou podrobně rozebrány pojmy, které inovační management utváří a způsoby jakým je tento management podporován v rámci České republiky a Evropské unie. Teoretická část obsahuje charakteristické pojmy, které souvisí s inovačním managementem. V praktické části je nejdříve představen podnik Sun Drive …more
Abstract:
The thesis deals with the innovation management in the local and global environment. In the theoretical part there is a detailed analysis of the concepts formed in innovation management and the means by which this management is supported in the Czech Republic and the European Union. The theoretical part contains characteristic concepts which relate to the innovation management. The practical part introduces …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2017
  • Supervisor: doc. Ing. Marianna Dražanová, CSc.
  • Reader: Ing. Petr Hýbler

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting