Hana MAROUŠKOVÁ

Bakalářská práce

Pilsner Urquell Breweries- History and Modern Development with Practical Analysis

Pilsner Urquell Breweries- History and Modern Development with Practical Analysis
Abstract:
The present bachelor´s thesis is named Pilsner Urquell Breweries - History and Modern Development with practical analysis. This topic was selected because the concept of the Pilsner Urquell has been a significant part of Pilsen and its history and development. I have therefore decided to explore the history and modern development of the biggest brand in the Czech Republic and to provide the reader …více
Abstract:
Tato bakalářská práce má název Pivovary Plzeňského Prazdroje historie a moderní vývoj s praktickou analýzou. Toto téma bylo vybráno proto, že kon-cept pivovarů Plzeňského Prazdroje je významnou částí Plzně, její historie a vývoje. Proto jsem se rozhodla prozkoumat historii a moderní vývoj největší značky v České republice a poskytnout tak čtenáři práce, moderní pohled na toto téma. Hlavním cílem této …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Bc. Skyland Václav Kobylak

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAROUŠKOVÁ, Hana. Pilsner Urquell Breweries- History and Modern Development with Practical Analysis. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina - němčina