Mgr. Šárka Kuchaříková

Master's thesis

Vliv strategií zvládání zátěžových situací a vybraných osobnostních charakteristik na kariéru finančního poradce

Influence of Coping Strategies and Selected Personality Characteristics on Financial Adviser Career
Anotácia:
Tato práce se zaměřuje na zjištění rozdílů ve strategiích zvládání zátěžových situací a pracovních charakteristikách osobnosti u pracovníků finančně poradenské firmy. Respondenti byli rozděleni podle současné kariérní pozice na manažery a poradce a dále na základě rychlosti postupu v kariéře na pracovníky stagnující a rostoucí. Dílčím cílem práce je zjištění vztahů mezi jednotlivými zvládacími strategiemi …viac
Abstract:
This study is focused on finding out the differences in coping strategies and personality characteristics by people working in a company of financial consultancy. Respondents were divided on the basis of present career position into two groups: advisers and managers. They were also divided into two groups based on the speed career development opportunities: stagnant staff, progressive staff. Partial …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2011
  • Vedúci: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta