Klára Karpíšková

Bachelor's thesis

Nucený sňatek jako důvod pro získání azylu v rozsudcích Evropského soudu pro lidská práva

Forced marriage as a reason to obtain asylum in the judgements of the European Court of Human Rights
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá nuceným sňatkem v kontextu obdržení azylu v jedné z evropských zemí. Na problematiku je nahlíženo skrze judikaturu Evropského soudu pro lidská práva. Nejprve se práce zaměřuje samostatně na témata nucený sňatek a Evropský soud pro lidská práva a zkoumá je z více pohledů relevantních pro oblast uprchlického práva. Potom jsou vybrána kritéria, která následně slouží k analýze …more
Abstract:
This thesis deals with the topic of forced marriage in the context of obtaining asylum in one of the European countries. The issue is approached through the case law of the European Court of Human Rights. Initially, the thesis focuses on the subjects of forced marriage and the European Court of Human Rights separately, and examines them from different percpectives relevant to refugee law. Subsequently …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 9. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2016
  • Supervisor: Zuzana Trávníčková
  • Reader: Jana Burešová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/49602