Bc. Tomáš Vágner

Diplomová práce

E-learning jako podpora prezenčního studia na střední škole

E-learning in high school education
Anotace:
Práce se soustředí na možnosti využití e-learningu v prostředí střední školy. Mapuje současnou praxi v oblasti elektronické podpory výuky na středních školách a s ohledem na specifika sekundárního vzdělávání vyhodnocuje Person-Centered e-learning, pedagogický přístup zaměřený člověka. Součástí práce je případová studie návrhu a implementace e-learningového portálu Gymnázia Mikulov, který integruje …více
Abstract:
The thesis focuses on the possibilities of e-learning use in the environment of secondary schools. It surveys a current practice in the area of electronic learning support at secondary schools and evaluates Person-Centered e-learning with regard to the specifics of secondary education. Part of this thesis is a case study of design and implementation of e-learning portal for Gymnazium Mikulov, which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2010
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Jaroslav Škrabálek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky