Bc. Petra KAŇÁKOVÁ

Diplomová práce

Úloha rodičů směřující k prevenci kriminality

The role of parents towards criminality prevention
Anotace:
Diplomová práce se zabývá zkušenostmi rodičů při výchově svých dětí v rámci primární prevence kriminality. Cílem práce je zjistit, jaké jsou důležité aspekty výchovy v rámci primární prevence kriminality dětí z pozice rodičů. Teoretická část vymezuje jednotlivé základní pojmy a definice, které se vztahují k rodině, rodičovství a výchově. Další kapitoly se věnují prevenci kriminality a kriminogenním …více
Abstract:
This diploma thesis deals with parents experience in upbringing their children in context of primary prevention of criminality. Thus, this thesis is aimed to find out the important aspects of upbringing in the context of primary prevention of criminality. The theory part defines the boundaries of terms and definitions, which are connected to family, parenthood and upbringing. The following chapters …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2016
Zveřejnit od: 7. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Daniel Naivert

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KAŇÁKOVÁ, Petra. Úloha rodičů směřující k prevenci kriminality. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Vychovatelství / Sociální pedagogika