Marie Kalkusová

Diplomová práce

Macroeconomic Impact of Maternity (Parental) Leave Comparing the Czech Republic with Brazil

Makroekonomický dopad mateřské (a rodičovské) dovolené ve srovnání České Republiky s Brazílií
Anotace:
Tato práce zkoumá makroekonomický dopad mateřské a rodičovské/otcovské dovolené v České republice a Brazílii. Práce si také klade za cíl odhadnout makroekonomické náklady při aplikaci českého systému mateřské a rodičovské dovolené v Brazílii a naopak. První kapitola poskytuje teoretický rámec. Porovnává analyzované politiky v obou zemích a zavádí termíny. Druhá kapitola vyjadřuje náklady na mateřskou …více
Abstract:
This thesis aims to estimate the macroeconomic impact of maternity and parental/paternal leave in the Czech Republic and Brazil. In addition, the thesis stresses out the costs of Czech model application to Brazil and vice-versa. The first chapter brings a theoretical framework. It compares the analyzed policies in both countries and introduces the relevant terms. The second chapter estimates the costs …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2017
  • Vedoucí: Tereza De Castro
  • Oponent: Pavel Neumann

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52915