Bc. Michal Šeffer

Diplomová práce

Marketingový výskum a návrh komunikačného mixu vybranej banky

Marketing research and design of the communication mix of the selected bank
Abstract:
The aim of thesis is to theoretically define marketing communications and marketing research services, to analyze the current communication mix, carry out research of consumer perception and propose new activities in the communication mix. This thesis is divided into three chapters. The first chapter focuses on the characteristics of marketing, marketing communication service. The second chapter focuses …více
Abstract:
Cieľom diplomovej práce je teoreticky vymedziť marketingovú komunikáciu a marketingový výskum v oblasti služieb, analyzovať súčasný komunikačný mix, uskutočniť výskum jeho vnímania zákazníkmi a navrhnúť nové aktivity komunikačného mixu. Diplomová práca sa zaoberá charakteristikou marketingového výskumu a marketingovej komunikácie v oblasti služieb, analýzou súčasného komunikačného mixu a návrhom nových …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Ceniga, PhD.
  • Oponent: Ing. Zuzana Littvová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance