Bc. Diana Zeyti

Bakalářská práce

Japanese colonial rule and its socio-cultural influences in Taiwan

Japanese colonial rule and its socio-cultural influences in Taiwan
Anotace:
V roce 1895 mírová smlouva ze Šimonoseki označila konec první čínsko-japonské války a na základě dohody byl Tchaj-wan postoupen Japonsku. Během následujících padesáti let japonské koloniální nadvlády Japonsko rozšiřovalo svůj vliv na Tchaj-wanu. Po stanovení své koloniální správy zahájilo Japonsko přizpůsobení nové ideologie a provádění asimilační politiky na Tchaj-wanu, což mělo dopad na mnoho oblastí …více
Abstract:
In 1895, the Treaty of Shimonoseki marked the end of the first Sino-Japanese war, and according to the agreement, Taiwan was ceded to Japan. For the period of fifty years of Japanese colonial rule that followed, Japan was expanding its influence over Taiwan. After establishing its administration, Japan began adapting a new ideology and implementing an assimilation policy in Taiwan, which had impact …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2018
  • Vedoucí: doc. Lucie Olivová, MA
  • Oponent: Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Kulturní studia Číny