Bc. Anna-Marie Káňová

Bakalářská práce

Hospodaření města Zlaté Hory v kontextu pandemie Covid-19

Financial Management of the City Zlaté Hory in the Context of Covid-19 Pandemic
Anotace:
Ekonomické dopady pandemické situace spojené s šířením koronavirové nákazy jsou patrné nejen na úrovni mezinárodní a národní, ale také regionální a místní. Cílem bakalářské práce je zjistit vliv pandemie covidu-19 na hospodaření města Zlaté Hory. Bude provedena deskripce a analýza finanční situace města před propuknutím pandemie (od roku 2017) a komparace s hospodařením během ní. Stanovený předpoklad …více
Abstract:
The economic impact of the pandemic situation associated with the spread of coronavirus infection is evident not only at the international and national level, but also at the regional and local level. The aim of this bachelor thesis is to determine the impact of the covid-19 pandemic on the economy of the city of Zlaté Hory. A description and analysis of the financial situation of the city before the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2022
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/tyzof/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2022
  • Vedoucí: Dr. Ing. Ingrid Majerová
  • Oponent: Ing. Karin Gajdová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa