Daniela Hübnerová

Master's thesis

Porovnání etických a právních pravidel upravujících reklamu

A Comparison of the Ethical Regulation and the Legislation Governing Commercials
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá reklamou zaměřenou na děti a porovnává právní a etickou regulaci, jimiž je reklama upravena. Nejdříve práce stručně představí regulaci, která se věnuje reklamě, poté se již zaměří na působení dětské reklamy a na specifickou úpravu týkající se právě reklamy, jejímiž adresáty jsou děti. Dále se věnuje významu právních a etických pravidel, které reklamu regulují, a porovnává …more
Abstract:
This diploma thesis deals with commercials aimed at children, and compares the ethical regulation and the legislation by which the commercial is regulated. First of all, the regulation dealing with commercials is briefly described, then the focus of the thesis shifts towards the effects that commercials have on children and also towards the specific legislation that pertains to the child-oriented commercials …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 11. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 2. 2013
  • Supervisor: Martin Boháček
  • Reader: Hana Wimrová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/34854

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Podnikání a právo