Bc. Michaela Nedomová

Bachelor's thesis

Delikvence a kriminalita mladistvých

Delinquency and criminality of juveniles
Abstract:
Bakalářská práce pojednává o aktuálním jevu delikvence mladistvých. Bakalářská práce se v teoretické části zaměřuje na celkové seznámení s danou problematikou. Na základě studia dokumentace k příslušnému tématu byly především vytyčeny příčiny vybraného chování dané cílové skupiny. Empirická část byla zaměřena na jedince, kteří se již dopustili trestné činnosti, jejíž zaměření je především na rodinné …more
Abstract:
Bachelor thesis discusses about current phenomenon of juvenile delinquency. Bachelor thesis in theoretical part focuses on the overall familiarity with the issues. Based on studying documents related to a topic they were primarily set out the reasons for the behavior of a selected target group. Empirical part was focused on individuals, who has committed with a crime, whose frustration is primarily …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Jan Buchta
  • Reader: doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Education / Social Education